NAJNOWSZE WPISY

Zamówienie odrębne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego spółki BTBS za 2021 i 2022 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Przetarg ustny

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (BTBS), ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego (działki Nr ew. 1/32, 1/34 i 1/37 w obrębie 0340 oraz działki Nr ew. 3/33 i 3/35 w obrębie 0436 o pow. łącznej 0,4047 ha, KW BY1B/00169676/8). Ogłoszenie znajduje się na stronie […]

Sprawa Nr 2/2021

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS. SWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl