Konkurs na koncepcje urbanistyczno - architektoniczną zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej przy ulicy Gen. Władysława Bortnowskiego w Bydgoszczy.

Treść konkursu znajduje się na stronie www.btbs.pl