Przetarg nieograniczony - Sprawa Nr 13/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na okresowy przegląd 5 – letni instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Teofila Gackowskiego 1C w Bydgoszczy znajduje się na www.btbs.pl.