Przetarg nieograniczony - Sprawa Nr 14/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego obiektów budowlanych Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. znajduje się na www.btbs.pl.