Tryb działania w zakresie wykonywanych zadań publicznych

BTBS Sp. z o.o. w Bydgoszczy prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o przepisy:

  • kodeksu spółek handlowych,
  • ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o zamówieniach publicznych
  • i innych ustaw szczególnych oraz na podstawie umów cywilno – prawnych