Przetarg nieograniczony Sprawa 18/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na okresową kontrolę przewodów kominowych obiektów budowlanych Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. znajduje się na www.btbs.pl.