Przetarg nieogranicziny Sprawa Nr 3/2011

Przetarg nieograniczony Sprawa 3/2011
na docieplenie z kolorystyką ścian zewnętrznych, wraz z remontem balkonów oraz wykonaniem zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy (Etap I)

SIWZ znajduje się na str. www.btbs.pl