Przetarg nieograniczony Sprawa nr 6/2011

SIWZ na docieplenie stropodachu oraz wymianę wyłazów dachowych w bydynkach wielorodzinnych należących do Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Spoołecznego Sp. z o.o. znajduje się na stronie www.btbs.pl