Kompleksowe sprzątanie budynków BTBS i utrzymanie zieleni.

Zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na kompleksowe sprzątanie budynków BTBS i utrzymanie zieleni.

Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.