Przetarg nieogranczony

Przetarg nieograniczonyna dostawę i montaż wodomierzy. Specyfikacja znajduje się na stronie www.btbs.pl.