Sprawa Nr 4-2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych
z infrastrukturą przy ul. gen. T. Bora – Komorowskiego
w Bydgoszczy, w ramach realizacji dwóch zadań (I i II)
znajduje się na stronie www.btbs.pl