Sprawa Nr 4/2014

Zaproszenie do składania ofert
na usługę badania sprawozdania finansowego BTBS za 2014 rok. Zaproszenie znajduje się na www.btbs.pl.