Sprawa Nr 1/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułem radiowym, serwisem i odczytami, dla lokali mieszkalnych BTBS w Bydgoszczy