Sprawa Nr 2/2015

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy ziemnej i
ciepłej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na www.btbs.pl