Sprawa Nr 4-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i cieplej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS znajduje się na stronie www.btbs.pl