Sprawa Nr 5/2015

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego BTBS za 2015 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.