Przetargi

Przetarg nieograniczony – Sprawa Nr 13/2010

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na okresowy przegląd 5 – letni instalacji elektrycznych i piorunochronnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Teofila Gackowskiego 1C w Bydgoszczy znajduje się na www.btbs.pl.

Przetarg nieograniczony

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na okresowy przegląd i kontrolę szczelności instalacji gazowej oraz aparatów gazowych w obiektach budowlanych Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. znajduje się na stronie www.btbs.pl.