Zakończone

Sprawa Nr 1/2020

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zamówienie odrębne Nr 3/2019

Zamówienie odrębne Nr 3 /2019 “ Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. gen. Wł Bortnowskiego 3C w Bydgoszczy ” znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zamówienie odrębne Nr 2/2019

Zamówienie odrębne Nr 2 /2019 “Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy w budynkach przy ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 22 i 57 w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zaproszenie

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2019 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 1/2019

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS, na osiedlach: Fordon, Osowa Góra i Okole znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 5/2018

Dokumentacja konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Swarzewskiej w Bydgoszczy znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 3/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młynskiej 2 A w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl