Zakończone

Sprawa Nr 3/2018

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2 A w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 1/2018

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS , na osiedlach: Szwederowo, Bartodzieje, Jary.

Sprawa Nr 7/2017

Dokumentacja konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 6/2017

Przetarg nieograniczony na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego TBS znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 5/2017

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego 3C w Bydgoszczy znajduje się na stronie www.btbs.pl

zamówienie odrębne 2-2017

Zamówienie odrębne 2-2017 “Montaż ciepłomierz ultradźwiękowych firmy ITRON na potrzeby CO i CWU w kotłowniach gazowych budynków przy ulicy Huzarskiej 7, Sowiej 1 i 3 w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl

zamówienie odrębne 1-2017

Zamówienie odrębne 1-2017 “Naprawa uszkodzonej studni kanalizacji sanitarnej przy budynku na ulicy Gackowskiego 3A w Bydgoszczy” znajduje się na stronie www.btbs.pl

Zamówienie odrębne

Zapytanie ofertowe – dotyczy zamówienia “opraw LED z czujnikiem ruchu” znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 5/2015

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego BTBS za 2015 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Sprawa Nr 4-2015

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i cieplej wody oraz ciepłomierzy w lokalach Bydgoskiego TBS znajduje się na stronie www.btbs.pl