Dialog konkurencyjny-dotyczy zamówienia na wybudowanie mieszkalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy, znajduje się na stronie www.btbs.pl