Sprawa Nr 1/2020

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w budynkach , sprzątanie terenów zewnętrznych Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl