Struktura własnościowa spółki

Towarzystwo zostało utworzone w formie jednoosobowej Spółki Gminy Bydgoszcz o charakterze użyteczności publicznej na podstawie Uchwały XXXI/466/96 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 06.11.1996 r.

Aktualna struktura udziałowa Spółki:

Lp. Udziałowiec Liczba udziałów Wartość udziałów % udziałów Liczba głosów % głosów
1 Miasto Bydgoszcz 48.015 48.015.000 zł 98,08 48.015 98,08
 2  Administracja Domów Miejskich “ADM” Sp. z o.o.  939  939.000 zł  1,92  939 1,92
   Razem 48.954  48.954.000 zł  100,00 48.954  100,00