Zamówienie odrębne Nr 3/2019

Zamówienie odrębne Nr 3 /2019 “ Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy ul. gen. Wł Bortnowskiego 3C w Bydgoszczy ” znajduje się na stronie www.btbs.pl