Zamówienie odrębne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego spółki BTBS za 2021 i 2022 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.