Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej 26.10.2020