Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej na 17.12.2020 r.