Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej na 27.01.2021