Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 28 lipca 2020 r.