Zaproszenie na posiedzenie RN BTBS na dzień 18 czerwca 2021 r.