Zaproszenie na posiedzenie RN BTBS w dniu 20 września 2021 r.