Zaproszenie na posiedzenie RN na 25 sierpnia 2020 r.