Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników BTBS na dzień 02.04.2021 r.