Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników Spółki 17 grudnia 2020 r.