Konkurs na koncepcję urbanistyczno - architektoniczną zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej przy ulicy Leona Posłusznego w Bydgoszczy

Treść konkursu znajduje się na stronie www.btbs.pl