Aktualne

Zamówienie odrębne

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego spółki BTBS za 2021 i 2022 r. znajduje się na stronie www.btbs.pl.

Przetarg ustny

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (BTBS), ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. gen. Władysława Bortnowskiego (działki Nr ew. 1/32, 1/34 i 1/37 w obrębie 0340 oraz działki Nr ew. 3/33 i 3/35 w obrębie 0436 o pow. łącznej 0,4047 ha, KW BY1B/00169676/8). Ogłoszenie znajduje się na stronie […]

Sprawa Nr 2/2021

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ciepłomierzy oraz bieżące odczyty urządzeń zamontowanych w budynkach Bydgoskiego TBS. SWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 1/2021

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 5/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl .

Sprawa Nr 4/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wodomierzy zimneji ciepłej wody oraz na legalizację  ciepłomierzy – w lokalach Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl

Sprawa Nr 3/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl