Przetarg nieograniczony

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na okresowy przegląd i kontrolę szczelności instalacji gazowej oraz aparatów gazowych w obiektach budowlanych Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. znajduje się na stronie www.btbs.pl.