Sprawa Nr 3/2013

Sprawa Nr 3/2012 SIWZ na kompleksowe sprzątanie budynków i terenów zewnętrznych oraz utrzymanie zieleni wokół budynków Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. o.o. w Bydgoszczy znajduje się na stronie www.btbs.pl