Przedmiot działania Spółki.

Przedmiotem działania Spółki jest:

 • Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
 • Nabywanie budynków mieszkalnych,
 • Przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • Wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
 • Sprawowanie na podstawie umów zlecenia, zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności BTBS,
 • Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, a w szczególności:
  • obrót nieruchomościami,
  • produkcję i sprzedaż materiałów budowlanych oraz wyposażenia mieszkań,
  • inwestorstwo zastępcze budownictwa i infrastruktury towarzyszącej,
  • wykonawstwo robót budowlanych,
  • budowanie domów mieszkalnych na sprzedaż z funduszy przyszłych właścicieli.