Deklaracja dostępności cyfrowej

Oświadczenie w sprawie dostępności Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.btbs.multibip.pl

W Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.btbs.multibip.pl spełnia wymagania w 100 %.

Publikacja strony www.btbs.multibip.pl – 12. 09. 2019 r.
Strona aktualizowana na bieżąco.
W menu ˃ Kontakt zawarte są:

– dane teleadresowe

– deklaracja dostępności cyfrowej

W menu zawarty jest:

– link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

W zakresie braków w dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikami IT adres email: biuro@btbs.pl .
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.btbs.multibip.pl była na poziomie WCAG 2.0.