Sprawa Nr 4/2020

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż nowych wodomierzy zimnej
i ciepłej wody oraz na legalizację  ciepłomierzy – w lokalach Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl