Zaproszenie na posiedzenie rady nadzorczej BTBS dn. 23.11.2021 r.