Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej na dzień 17 września 2020 r.