Zaproszenie na posiedzenie RN BTBS na dzień 26.10.2021 r.