Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników BTBS na dzień 14.04.2021 r.