Zaproszenie na Zgromadzenie Wspólników na 19.02.2021