Zaproszenie na posiedzenie RN BTBS na dzień 28 lipca 2021 r.