Zaproszenie na posiedzenie RN BTBS w dniu 31.08.2021 r.