NAJNOWSZE WPISY

Sprawa Nr 1/2021

Przetarg nieograniczony na kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach, sprzątanie terenów zewnętrznych wokół budynków Bydgoskiego TBS. SIWZ znajduje się na stronie www.btbs.pl